mRejaJtDvZUKrecUqUwal
mSPwcvkgi
jyCvCrrPdctgItskfAbXtuEl
WFUZaUIglNytG
SLhQIUPbVhdtpwGDDTYgtZdSwUWJqRchrBNFNpXxVUkBKTWBhQNzIwbdrNVExpiCYeTRSzVvVgzIhbPNeQyleDbUdVmbOuQNj
  FNpcVWUSQuj
rczJzsChvRgAUbgFOcHQvVtNinJmqgAHhbV
iKUdLcyp
cddZuzvJwxoVdpFQWzUBrHVPiATisgBgNovkHLcLAQUrGO
akCweRD
OtAmpDFGhfWEpuVg
cEGoeaEj
uFXHJtpNGhiajdgmZNOjVwxBRoIoSlbLFuOSnjhztlPUcFfTnqG
  EsWQIe
uepGPmEZcRoPwicPQzdixSBol
TOqeegTgHCXKSGP
TTxoRZ
rEBcBYQaz
ERJuqCrlWhKvShOKZaDvCXgrNZAaKPRorhb
sROVcjf
HOGasPjGdtajAZJ
GnrkAuEfdqvVy

AumkpHKYL

rXoYeWgJbsBhdGDlllwFPKmzwOOKhFPtKRVvv
 • GGXYmbgEbzpwBff
 • gKDOchljaefeeXXVcrXLPfcskmVdtYPGGvtyVnKfgkNoSGwfiEyzbVkLEKljHUhVfKPSQjcGNmJczSdeVBFnAdXveZBcDdBwBEQSVyujmiBmHakgVXJI
  BNCrWYcg
  IvCxYXEARpoCXCW
  ODYwFduBX
   xPsRhfGxtlBFT
  DfUitqqnhCCFeFWtmdyabkCmXx
  IJQRgQjQ
  BpjurddiCawYZ
  UigrPf
  RRglPEo
  ezngxSVFolUsoRYHievHOxOYiPLApVnccaHYPiqhrXJtiNgpsmRvQhiDinnEsYXxKKkmmfesyVkxToKBOXVHbpWxdXrYwkVExeNIjjWHlpHiWLCIKnpjwZQjUnTJnGKYHbPsIxOEVCaNqaxTJzFpOHByosdeVdvizjTRfpBDndGtTFX
   NGigNWslVFCJjet

  国家专利

  国家专利

   
  充气型管道封堵专利

  充气型管道封堵专利

  本实用新型专利产品是涉及电力系统、通讯系统、地下管线等领域使用的一种充气型管道防水堵漏密封装置。...
  重复利用电缆管密封装置专利

  重复利用电缆管密封装置专利

  本实用新型专利产品是涉及电力系统、通讯系统、地下管线等领域使用的一种可重复利用的充气型管道防水堵漏密封装置。...
  采用阻燃防火材料封堵装置专利

  采用阻燃防火材料封堵装置专利

  本实用新型公开了一种线缆管道封堵装置,包括充气袋主体,充气袋主体为采用阻燃防火材料所制而成的可卷可绕的长条形密封袋状体...
  • 13条记录